LP/2019/638 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. .../2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 23548/2019/SCDPK/101395-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V rámci legislatívneho procesu zabezpečenie vnútrokomunitárneho pripomienkového konania a účinnosti k 1.1.2020.
Posledná zmena: 20.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/638
Dátum začiatku MPK: 04.09.2019
Dátum konca MPK: 12.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 04.09.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 12.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: