LP/2019/636 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2019/00792-001-PRED
Podnet: Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/636
Dátum začiatku MPK: 09.09.2019
Dátum konca MPK: 20.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)