LP/2019/633 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v oblasti civilného letectva a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 21934/2019/SCL/96603-M
Podnet: § 16 ods. 9 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/633
Dátum začiatku MPK: 19.09.2019
Dátum konca MPK: 09.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: