LP/2019/632 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 8251/2019-410
Podnet: plnenie úlohy B.2. vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 50 zo 6. februára 2019 k Auditu legislatívy z pohľadu goldplatingu
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/632
Dátum začiatku MPK: 03.09.2019
Dátum konca MPK: 23.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)