LP/2019/630 Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 20777/2019-2062-51110
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/630
Dátum začiatku MPK: 03.09.2019
Dátum konca MPK: 23.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)