LP/2019/63 Vyhlásenie roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika - Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-1808/2019-320/1196
Podnet: iniciatívny materiál Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: úlohy štátnej reprezentácie
Posledná zmena: 06.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/63
Dátum začiatku MPK: 24.01.2019
Dátum konca MPK: 30.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.01.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)