LP/2019/629 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 25944/2019/SVD/78030-M
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2018 – 2020 – iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje dodržať lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 legislatívnych pravidiel vlády SR.
Posledná zmena: 27.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/629
Dátum začiatku MPK: 03.09.2019
Dátum konca MPK: 11.09.2019
Novelizované predpisy: 338/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

56/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.09.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)