LP/2019/627 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby na leteckej základni Sliač

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚSMŠ-43-22/2019
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 453 z 10. októbra 2018
bod C.14.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/627
Dátum začiatku MPK: 02.09.2019
Dátum konca MPK: 13.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.09.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.09.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)