LP/2019/621 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-184-476
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/621
Dátum začiatku MPK: 27.08.2019
Dátum konca MPK: 17.09.2019
Dátum ukončenia procesu: 17.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)