LP/2019/619 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-184-127
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/619
Dátum začiatku MPK: 27.08.2019
Dátum konca MPK: 17.09.2019
Dátum ukončenia procesu: 19.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019