LP/2019/614 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/014649/2019-731
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/614
Dátum začiatku MPK: 27.08.2019
Dátum konca MPK: 17.09.2019
Dátum ukončenia procesu: 26.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019