LP/2019/612 NÁVRH NA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SANÁCIE HAVARIJNÉHO STAVU SPIŠSKÉHO HRADU – ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK-4086/2019-322/12197
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavý verejný záujem a havarijný stav
Posledná zmena: 03.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/612
Dátum začiatku MPK: 23.08.2019
Dátum konca MPK: 30.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 30.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.08.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)