LP/2019/610 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MK-3962/2019-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Kapitálové výdavky z predchádzajúcich rokov – potreba čerpania do konca kalendárneho roka.
Posledná zmena: 04.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/610
Dátum začiatku MPK: 03.09.2019
Dátum konca MPK: 09.09.2019
Dátum ukončenia procesu: 04.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)