LP/2019/605 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Priestupkové konanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/14750- A1810
Podnet: Úloha č. 8 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 s odkladom plnenia do septembra 2017.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/605
Dátum začiatku MPK: 23.08.2019
Dátum konca MPK: 13.09.2019
Novelizované predpisy: 1/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)