LP/2019/6 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Evy Smolíkovej, Stanislava Kmeca, Tibora Bernaťáka a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Zbrane a strelivo
Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OBL-343/2018
Podnet: podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/6
Dátum začiatku MPK: 08.01.2019
Dátum konca MPK: 16.01.2019
Novelizované predpisy: 171/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

4/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

321/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)