LP/2019/597 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o audite kybernetickej bezpečnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti (audit ky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 04188/2019/ORD - 003
Podnet: vlastná iniciatíva § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 69/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/597
Dátum začiatku MPK: 19.08.2019
Dátum konca MPK: 09.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)