LP/2019/596 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 24439/2019/SEKPS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/596
Dátum začiatku MPK: 20.08.2019
Dátum konca MPK: 10.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.08.2019
Ukončenie štádia: 10.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)