LP/2019/594 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8075/2019/941
Podnet: Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Zodpovedný predkladateľ: Haško, Tomáš, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/594
Dátum začiatku MPK: 19.08.2019
Dátum konca MPK: 02.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)