LP/2019/587 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ........2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/014640/2019-731
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/587
Dátum začiatku MPK: 19.08.2019
Dátum konca MPK: 09.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 10.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: