LP/2019/586 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 7453/2019-410
Podnet: na základe úlohy č. 2 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/586
Dátum začiatku MPK: 15.08.2019
Dátum konca MPK: 05.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 05.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.09.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: