LP/2019/584 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OLVS-86/2019
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/584
Dátum začiatku MPK: 15.08.2019
Dátum konca MPK: 05.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 05.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: