LP/2019/579 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Pridať
Príloha k vyhláške č. /2019 Z. z.
Pridať