LP/2019/577 Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5718-18195/2019/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 600 zo dňa 19. decembra 2018 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/577

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)