LP/2019/576 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 064700/2019-OSN1-0110633
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zdôvodnenie požiadavky o povolení skráteného MPK: - MZVEZ SR každoročne pripravuje materiál na rokovanie vlády SR s cieľom návrhu účasti delegácie SR a smernicu pre postup delegácie SR. Smernica je založená schválených prioritách EÚ na zasadnutie VZ OSN. Priority EÚ však bývajú v ER prijímané až koncom júla. - Návrh delegácie SR sa formuje rovnako až koncom júla, nakoľko sa preveruje účasť ostatných ČK OSN ako aj hlavná agenda OSN pre Všeobecnú rozpravu VZ OSN (prvý týždeň od otvorenia konkrétneho zasadnutia VZ OSN). - Vzhľadom na dovolenkové obdobia cez letné mesiace nie je reálny priestor skôr nastaviť zloženie delegácie SR a súčasne je vhodné, aby zloženie bolo známe aj pre ostatné delegácie ČK OSN, ktoré cestujú do New Yorku (sprievodné high-level zasadnutia, summity a side eventy). - Prvé zasadnutie vlády SR v tomto letnom období je stanovené na 21.8. 2018 a do tohto termínu je potrebné pripraviť návrh zloženia delegácie, následne ju dať schváliť, prakticky obratom požiadať o vystavenie poverovacích listín pre delegáciu SR a požiadať SM NY o jej notifikovanie/nahlásenie Sekretariátu OSN. Všetky tieto kroky je možné realizovať bezprostredne po konci júla a zaslať delegáciu aj s poverovacími listinami do new Yorku začiatkom septembra.
Posledná zmena: 15.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/576
Dátum začiatku MPK: 07.08.2019
Dátum konca MPK: 13.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia: 07.08.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)