LP/2019/573 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/012861/2019-77
Podnet: Zmena zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/573
Dátum začiatku MPK: 05.08.2019
Dátum konca MPK: 23.08.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)