LP/2019/571 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 31527/2019/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/571
Dátum začiatku MPK: 05.08.2019
Dátum konca MPK: 23.08.2019
Novelizované predpisy: 250/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019