LP/2019/570 Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 7805/2019-2.4
Podnet: iniciatívny nelegislatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/570
Dátum začiatku MPK: 02.08.2019
Dátum konca MPK: 15.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)