LP/2019/568 Návrh na odvolanie výhrady a zmenu a doplnenie vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05176/19/83/K17/FL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/568
Dátum začiatku MPK: 01.08.2019
Dátum konca MPK: 14.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia: 14.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)