LP/2019/565 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Medziamerickému dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach z 23. mája 1992

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 32897/2019/83/K08/TC
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/565
Dátum začiatku MPK: 31.07.2019
Dátum konca MPK: 20.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.07.2019
Ukončenie štádia: 31.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)