LP/2019/563 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Orgány ochrany práva
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 33064/2019/13
Podnet: Úloha C.1. uznesenia vlády SR č. 414 z 12. septembra 2018 k návrhu na podpis Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OP-CAT) s výhradou ratifikácie
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/563
Dátum začiatku MPK: 29.07.2019
Dátum konca MPK: 16.08.2019
Dôvod zrušenia MPK: -
Novelizované predpisy: 475/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

564/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

221/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

176/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

308/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)