LP/2019/562 Dodatok č. 3 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/006158
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/562
Dátum začiatku MPK: 29.07.2019
Dátum konca MPK: 09.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 09.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)