LP/2019/560 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 9260/2019-8.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/560
Dátum začiatku MPK: 26.07.2019
Dátum konca MPK: 08.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)