LP/2019/549 Informácia o pokroku pri uplatňovaní cieľov Novej urbánnej agendy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 12691/2019/SBPMR/56053-M
Podnet: V súlade s úlohou B.1. uznesenia vlády SR č. 137/2017
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/549

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 26.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)