LP/2019/548 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/10849-A1810
Podnet: Odôvodnené stanovisko Európskej komisie č. 2018/2183 C(2019) 1208 final a Formálna výzva č. 2018/2304 C(2019) 420 final.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/548
Dátum začiatku MPK: 17.07.2019
Dátum konca MPK: 06.08.2019
Novelizované predpisy: 422/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

138/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

442/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)