LP/2019/547 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu r
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18657/2019/SBPMR/76533-M
Podnet: Podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/547
Dátum začiatku MPK: 08.08.2019
Dátum konca MPK: 28.08.2019
Novelizované predpisy: 284/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 28.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.08.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.09.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: