LP/2019/544 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: SELP-OdL-111/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/544
Dátum začiatku MPK: 16.07.2019
Dátum konca MPK: 05.08.2019
Novelizované predpisy: 321/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

378/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

283/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

281/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 06.09.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.09.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)