LP/2019/539 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1483)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1483)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh bude mať len zanedbateľný, respektíve žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom prípadný negatívny vplyv na príjmy v súvislosti s možným nižším ukladaním pokút nie je možné vyčísliť a tiež skutočnosť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča vláde SR vysloviť súhlas s predmetným poslaneckým návrhom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2019 Detail