LP/2019/533 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15861/2019-M_OVPA
Podnet: Poslanecký návrh zákona.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/533
Dátum začiatku MPK: 24.07.2019
Dátum konca MPK: 01.08.2019
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)