LP/2019/530 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 4518/2019/oSAEG-1
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/530
Dátum začiatku MPK: 26.07.2019
Dátum konca MPK: 08.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.08.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)