LP/2019/523 Návrh na Predsedníctvo Slovenskej republiky a hosťovanie 74. zasadnutia Regionálneho výboru WHO pre Európu na Slovensku v roku 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S01630-2019-OMV
Podnet: iniciatívny materiál na základe rokovaní a korešpondencie MZ SR s WHO v spolupráci s MZVaEZ SR
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/523
Dátum začiatku MPK: 09.07.2019
Dátum konca MPK: 22.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.07.2019
Ukončenie štádia: 08.07.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 22.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)