LP/2019/522 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 100-000-176-895
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/522
Dátum začiatku MPK: 04.07.2019
Dátum konca MPK: 25.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 25.07.2019