LP/2019/518 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7380/2019-041
Podnet: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2018 bola vypracovaná na základe § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/518
Dátum začiatku MPK: 02.07.2019
Dátum konca MPK: 16.07.2019
Dátum ukončenia procesu: 10.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 30.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 30.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 26.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 26.08.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.08.2019
Ukončenie štádia: 26.08.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 10.10.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)