LP/2019/514 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 40213/2019/13
Podnet: Na základe bodu C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 877 z 31. októbra 2000 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 540 z 28. novembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/514
Dátum začiatku MPK: 01.07.2019
Dátum konca MPK: 22.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 22.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)