LP/2019/511 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 13479/2019–M_OPVA
Podnet: § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/511
Dátum začiatku MPK: 28.06.2019
Dátum konca MPK: 19.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 19.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.07.2019
Ukončenie štádia: 07.08.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: