LP/2019/507 Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6032-15649/2019/OCKÚ OLAF
Podnet: Na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 4.2. Odhaľovanie v rámci Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR verzia č. 2.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/507

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)