LP/2019/505 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SELP-OdL-7-33/2019
Podnet: na základe splnomocňovacích ustanovení § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/505
Dátum začiatku MPK: 24.06.2019
Dátum konca MPK: 15.07.2019
Novelizované predpisy: 476/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia: 15.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: