LP/2019/504 Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-1940/2019-111/9969
Podnet: Iniciatívny návrh v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 a úlohou č. 20 z Rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu kultúry
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného začatia procesu prípravy rekonštrukcie Štátnej opery v Banskej Bystrici z dôvodu hrozby vzniku nového havarijného stavu.
Posledná zmena: 03.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/504
Dátum začiatku MPK: 25.06.2019
Dátum konca MPK: 01.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)