LP/2019/503 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S10453-2019-OSI-2
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2018
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvod skrátenia je časová náročnosť právnych a súvisiacich úkonov potrebných pre účely realizácie úkonov v zmysle predkladaného materiálu, v súlade s časovým harmonogramom. Skrátenie MPK žiadame aj z dôvodu, že sa jedná o návrh schválenia začatia verejného obstarávania. Nejedná sa o legislatívny materiál.
Posledná zmena: 30.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/503
Dátum začiatku MPK: 21.06.2019
Dátum konca MPK: 25.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 30.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)