LP/2019/5 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1223)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/7169/2019-822
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Zdôvodnenie skráteného MPK: V zmysle čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády je lehota na zaslanie pripomienok v pripomienkovom konaní k poslaneckému návrhu zákona sedem pracovných dní.
Posledná zmena: 15.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/5
Dátum začiatku MPK: 07.01.2019
Dátum konca MPK: 15.01.2019
Dátum ukončenia procesu: 15.03.2019
Novelizované predpisy: 182/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)