LP/2019/499 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah informácií predkladaných Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a podrobnosti o štandarde bezpečnosti dodávok plynu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah informácií predkladaných Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpeče
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18441/2019-2062-37067
Podnet: § 95 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/499
Dátum začiatku MPK: 21.06.2019
Dátum konca MPK: 12.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)